1.1 BASIC VERSIONS

Tư vấn sản phẩm

HOTLINE : 0907 655 111

Gửi yêu cầu của bạn

1.1 Các phiên bản cơ bản
Để in trên nhãn và vật liệu liên tục, vết thương trên cuộn hoặc quạt. Vật liệu bị rách ở cạnh bị rách. Tùy chọn, nó có thể được cắt hoặc quay lại bên ngoài.