1.3 BASIC VERSIONS M

Tư vấn sản phẩm

HOTLINE : 0907 655 111

Gửi yêu cầu của bạn

1.3 Các phiên bản cơ bản M
Để in trên tất cả các vật liệu được cuộn trên cuộn hoặc cuộn resp. Fanfold. Đặc biệt đối với các nhãn nhỏ và vật liệu liên tục mỏng như ống ép. Không cần điều chỉnh chiều rộng nhãn trên đầu in. Đối với các vật liệu nhỏ thích hợp in con lăn được cung cấp.