1.4 DISPENSING VERSIONS MP

Tư vấn sản phẩm

HOTLINE : 0907 655 111

Gửi yêu cầu của bạn

1.4 Chế độ phân phối MP
Ngoài các mô hình cơ bản nhãn có thể được phân phát. Nhãn được lấy ra khỏi lót trong quá trình in. Nó có thể được gỡ bỏ bằng tay hoặc bằng máy phun.

Giao hàng bao gồm giao diện I / O