APPLICATOR S1000

Tư vấn sản phẩm

HOTLINE : 0907 655 111

Gửi yêu cầu của bạn

Ghi nhãn thời gian thực
Ứng dụng S1000 kết hợp với SQUIX là giải pháp hiệu quả về chi phí cho tất cả các máy in phân phối trong hoạt động bán tự động hoặc khi được tích hợp theo chiều dọc trong dây chuyền sản xuất. Nhãn được đặt trên sản phẩm với một ống xả.

  Người ứng dụng S1000-220 S1000-300 S1000-400
Hình trụ xi lanh mm 220 300 400
Đột qu Tamp Tamp
Bên dưới thiết bị mm 64 144 244
Thanh khí nén 4.5