DISPENSING MODULE S5104

Tư vấn sản phẩm

HOTLINE : 0907 655 111

Gửi yêu cầu của bạn

Đối với ghi nhãn trên bao bì trên một băng tải. Bộ cảm biến sản phẩm xác định vị trí ghi nhãn. Việc phân phối được bắt đầu và đồng thời nhãn tiếp theo được in. Tốc độ băng chuyền và tốc độ in phải được đồng bộ. Một cảm biến phản xạ theo dõi vị trí.

   

Mô-đun phân phối S5104
Hướng dẫn vật liệu Căn chỉnh trái
Nhãn rộng mm 25-116
Chiều cao nhãn mm 25-200
Mặt phẳng sản phẩm phẳng
Chiều cao sản phẩm cố định
Sản phẩm trong quá trình ghi nhãn Chuyển động, tốc độ đồng bộ với máy in