MÁY IN NHÃN CAB MACH4

Tư vấn sản phẩm

HOTLINE : 0907 655 111

Gửi yêu cầu của bạn

Máy in nhãn CAB Mach 4 cung cấp tất cả các tính năng của máy in công nghiệp với phạm vi ứng dụng rộng. 

Các cơ chế in và khung máy được làm bằng vật liệu chất lượng cao và hoàn toàn phù hợp về hình dạng và chức năng.

Màu với các biểu tượng tự giải thích cung cấp khả năng hoạt động tốt nhất. 

Nhãn và ruy băng dễ dàng để chèn từ phía trước. 

Hướng dẫn vật liệu trung tâm loại bỏ bất kỳ nhu cầu điều chỉnh.

Bảng điện tử hightech tích hợp tất cả các giao diện cần thiết theo tiêu chuẩn và sẵn sàng cho mọi kết nối.