WITH RFID WRITE/READ DEVICE

Tư vấn sản phẩm

HOTLINE : 0907 655 111

Gửi yêu cầu của bạn

Với RFID ghi / đọc thiết bị
Chuẩn bị

1,5 HF theo ISO / IEC 15693 với 13,56 MHz

1,6 UHF theo tiêu chuẩn ISO / IEC 18000-6C / EPC cấp 1 Gen 2

Khi sử dụng Nhãn thông minh, các chip RFID tích hợp được kiểm tra và có đủ điều kiện với dữ liệu trước khi in. Trong trường hợp có lỗi nhãn được đánh dấu. Để có được kết quả tốt khi viết và đọc ngay cả khi các nhãn nhỏ được xử lý, vị trí ăng-ten là trung tâm ngay phía trên transponder.